free hit counter code

به اندازه نیازت پول درنیار!

در ادامه ی سری مطالب ثروت حلال ویدئویی از آقای پناهیان قرار می دهم. امیدوارم تلنگری باشد برای همه ی ما. در قسمتی از این ویدئو به پاک کردن صورت مسئله اشاره شده و ذکر می شود که افرادی می گویند “من چون پول ندارم زکات هم نمی دهم”. سوال من ایسنت! چه ایرادی دارد که بسیار ثروتمند باشی و بخشی از آن را به عنوان زکات ببخشی!؟ شاید تصور کنید که این امر …

فقط مربوط به افراد مذهبی است، اما خیر! حتی بدون نگاه مذهبی هم می توان چنین رفتارهایی را مشاهده کرد. مثل کسی که مانع ثروتمندی خود می شود چون معتقد است که ثروتمندان باید مالیات بیشتری بدهند اما الان چون پولی ندارم، مالیاتی هم نمی دهم. خیلی وقت ها فقر افراد یک شرایط خود خواسته است. پس آن را به پای خدا و مذهب و … نگذاریم.

 

 

0

دیدگاهتان را بنویسید