free hit counter code

کانون تمرکز و توجه من کجاست؟

قانون تمرکز، اصلی که این روزها بیش از هر زمان دیگر در حال رعایت آن هستم. این ایده را از دوره روانشناسی ثروت 3 استاد عباسمنش گرفتم و از همان لحظه ای که با این قانون آشنا شدم تصمیم گرفتم آن را عملی کنم.

قانون تمرکز چیست؟

من در دو حوزه ی تایپ ( موسسه ی تایپ ) و تبلیغات ( چاپ تراکت سیاه و سفید – آقای تراکت ) فعالیت می کنم و روزانه 8 ساعت ( هر کدام 4 ساعت ) برای این کارها زمان می گذارم. در حالتی دیگر من فقط روی یک کدام از این کار ها تمرکز می کنم و در مورد آن خلاقیت و ایده پردازی می کنم. در کدام حالت برآیند و خروجی کار من بیشتر است؟ قانون تمرکز درست مثل ذره بینی است که در یک نقطه متمرکز شده است. به بیان ساده تر اگر شما در یک حرفه ماهانه 2 واحد درآمد داشته باشید و به هر دلیل تصمیم بگیرید که به جای یک حرفه، همزمان دو حرفه ی متفاوت را به پیش ببرید، در آمد شما در هر حرفه به نصف ( یعنی 1 واحد ) تقلیل نمی‌یابد، بلکه کمتر از نصف می شود و اگر در 3 حوزه مختلف وارد شوید، باز هم کارایی ( و خروجی که همان درآمد است ) بارها به بیش از یک سوم کاهش می یابد.

 

در این صفحه قصد دارم مواردی را که بر روی آنها تمرکز کرده ام به اشتراک بگذارم.

بهمن 97

آقای تراکت

مهر 97

موسسه تایپ شکیبا

0