در مواجه با اتفاقات تلخ چه کنیم؟ ( انگیزشی )

خاطره نویسی درست مثل نگاتیو به زندگیست. تمام زندگی را در یک حلقه فیلم را ثبت میکنی، سالها بعد با خواندن آن به یاد می‌آوری که ایام گذشته، چگونه گذشت. خاطرات در لحظه منجمد نمی شوند، به همین دلیل است که در گذر زمان خاطرات قدیمی با احساسات جدید ترکیب شده و از آنچه که بود دور و دورتر می‌شوند! اما با نوشتن می‌توان تمام آن خاطرات ناب را برای آینده و آیندگان به میراث گذاشت.

Continue reading “در مواجه با اتفاقات تلخ چه کنیم؟ ( انگیزشی )”

0